Lunsjmarkering: Gi tid – verdensdagen for psykisk helse

10. oktober 2019, 10.45–12.15 (Legg til i kalender)

Atriet, Diakonveien 14

Kampanje for «Gi tid» verdensdagen for psykisk helse 10. oktober

Tid er penger, sier vi. Men tid er også oppmerksomhet, å vise interesse, og det å være tilstede. Under markeringen på Diakonhjemmet vil psykologspesialistene Torkil Berge og Elin Fjerstad reflekterer rundt tema «trenger vi å kjenne og ivareta oss selv for å møte andre», og hvordan kan helse- og omsorgsarbeidere få det til i praksis?

Bli med på VID vitenskapelige høgskole og Diakonhjemmets markering av psykisk helse på verdensdagen. Hva betyr det å «gi tid» for studenter og ansatte innen utdanning, helse og omsorg?

Åpent for alle

Målgruppen er studenter og helse- og omsorgspersonell. Åpent for alle og ingen påmelding.

Program 10. oktober

Tid Innhold
10.45

Velkommen og musikkinnslag

Hans Petter Hammersmark er vokalist som turnerer med blant andre Samuel Ljungblahd, Star of hope og Oslo Gospel Choir

11.00

Er det viktig å kjenne seg selv, for å møte andre?

Foredrag av psykologspesialistene Torkil Berge og Elin Fjærstad, Diakonhjemmet Sykehus

11.30

Gratis boller og kaffe/te

Ta med matpakke. Det blir mingling og stands.

11.45

Hvordan få til personlig ivaretagelse i praksis?

Torkil Berge og Elin Fjerstad og fortsetter med refleksjoner rundt betydningen av personlig ivaretakelse og som student, helse- og omsorgsarbeider og høgskoleansatt. Hvordan oppnå en god praksis?

12.10

Avslutning

12.15

Slutt

Foredragsholdere

Torkil Berge og Elin Fjerstad Torkil Berge og Elin Fjerstad

Torkild Berge og Elin Fjerstad har sammen skrevet flere bøker og er kjente foredragsholdere.

Torkild Berge er psykologspesialist ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Diakonhjemmet Sykehus. Elin Fjerstad er spesialist i klinisk psykologi, og arbeider til daglig ved Diakonhjemmet Sykehus, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken.

Musikkinnslag

Hans Petter Hammersmark er vokalist som turnerer med blant andre Samuel Ljungblahd, Star of hope og Oslo Gospel Choir.

Hans Petter Hammersmark Hans Petter Hammersmark

Om markeringen

Markeringen er et fellesarrangement for studenter, ansatte og andre interesserte som arrangeres i samarbeid med VID vitenskapelige høgskole og stiftelsen Diakonhjemmet. Diakonhjemmet Sykehus stiller med foredragsholdere og stands.

Det blir markeringer på VID vitenskapelige høgskole, campus Diakonova og Diakonhjemmet Sykehus har sammen med Oslo domkirke markering med gudstjeneste, musikk og appeller i Oslo domkirke

«Gi tid» er første tema ut under verdensdagen-paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021 Les mer om verdensdagen for psykisk helse.

Kontaktinformasjon

Kart

Publisert 24. september 2019, oppdatert 10. oktober 2019