Om Steinerud barnehage

Om Steinerud barnehage

Diakonhjemmet barnehage Steinerud er en del av Diakonhjemmet Omsorg og jobber ut fra mottoet «Engasjert for mennesket» og visjonen «Nyskaper i tjeneste for vår neste».

Steinerud barnehage er en avdelingsbarnehage med fire avdelinger og 61 plasser:

  • Trollstua 0-3 år
  • Knøttene 0-3 år
  • Bjørnehiet 3-6
  • Maurtua 3-6

Vi ønsker å strekke oss mot vårt motto gjennom å møte hvert enkelt barn og deres familie der de er. Vi skal jobbe aktivt med å bygge gode relasjoner og et fellesskap preget av respekt, nestekjærlighet og omsorg. For oss vil det å være nyskapende komme til uttrykk gjennom vårt arbeid med å bygge et fagmiljø hvor vi følger samfunnets utvikling og ny forskning og derav legge et godt grunnlag for endring innad i barnehagen.

Barnehage med diakonal profil

Vår diakonale profil vil være synlig i møte med barn og foreldre, både i det daglige og i spesielle eller vanskelige livssituasjoner.

Organisering av Steinerud barnehage

Barnehagen er eid av Diakonhjemmet Omsorg, og ligger ved Majorstuen i Oslo på Diakonhjemmets område. Steinerud barnehage har et tett samarbeid med Diakonhjemmet barnehage Borgenveien med felles verdigrunnlag og søknadsinformasjon.

Barnehagen har prioritet for barn av ansatte og studenter på Diakonhjemmet, men en stor andel av barna kommer fra nabolaget vårt.

Steinerud barnehage

E-post: steinerud.barnehage@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 930 93 287

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Gå til kontaktsiden