Barnehagene på Diakonhjemmet har fine uteområder

Diakonhjemmet barnehager

Borgenveien og Steinerud barnehager gir prioritet til ansatt og studenter på Diakonhjemmet, men tar også inn barn fra nærmiljøet.

Barnehagene er sentralt beliggende mellom Vinderen og Majorstuen i rolige omgivelser med mange turmuligheter på Diakonhjemmets store område.

Les mer om våre barnehager

Uteområde i Borgenveien barnehage

Borgenveien barnehage

Barnehagen ligger i en gammel eplehage ved Diakonhjemmet Sykehus

Utelek i Steinerud barnehage

Steinerud barnehage

Barnehagen ligger i nærheten av Steinerud T-banestasjon. Store deler av utelekeplassen er naturtomt

Diakonal profil

Barnehagene er har høy faglig kompetanse og diakonal profil i tråd med Diakonhjemmets formål.

Reglement og verdigrunnlag

Steinerud og Borgenveien samarbeider og har felles verdigrunnlag og reglement, men er ellers selvstendige barnehager.

Om Diakonhjemmets barnehager

Barnehagene er bedriftsbarnehager for studenter og ansatte ved Diakonhjemmet, men her går også barn fra nabolaget. Barnehagene er avdelingsbarnehager.

Organisering

Diakonhjemmet barnehager Steinerud og Borgenveien er en del av det Diakonhjemmet Omsorg AS.

Personvernerklæring for Diakonhjemmet Omsorgs barnehager, personopplysninger om barn og foresatte

Foreldreveiledning

Vi tilbyr foreldreveiledning til foreldre med barn i barnehagealder. Det er en mulighet til å bli trygg i de utfordringene som møter alle foreldre og omsorgspersoner.

Gå til siden

Bedre barndom med trygge barnehageforeldre

Barnehagene i Diakonhjemmet Omsorg tilbyr ulike former for foreldrestøtte, blant annet veiledning i grupper. Til nå har gruppeveiledningen vært et tilbud kveldstid. I prosjektet prøver vi ut en annen organisering av veiledningen, for at flere foreldre skal få mulighet til å delta.

Gå til siden

Språkstimulerende tiltak

Begge barnehagene i Omsorg har minoritetsspråklige barn, i ulik alder og fordelt på ulike avdelinger.

Gå til siden

Faglig veiledningstjeneste for medlemmer av Norsk Fosterhjemsforening

Smitteverntiltakene gjør hverdagen uforutsigbar, noe som kan medføre at fosterfamiliene blir sosialt isolert. Begrensningene i fritidsaktiviteter og antall nærkontakter gjør at familier tilbringer mer tid hjemme sammen, og relasjonene reguleres ikke i samme grad som før gjennom naturlige strukturer og aktiviteter. Dette kan føre til slitasje og konflikter i relasjoner og i samspill.

Gå til siden