Familieterapi

Når vi får problemer i forholdet til noen rundt oss, påvirkes alle på ulike vis. Samtaler i et trygt og nøytralt rom vil kunne være en arena for å snakke om det som er viktig for deg/dere.

Samtalene kan foregå individuelt, som par, med hele familien, med venner eller med andre viktige relasjoner. Vår familieterapeut bruker ulike faglige tilnærminger for å bidra til å løse problemer og sammen finne veien videre.

Samtaler med familieterapeut oppleves nyttig for mange. Her er noen eksempler på tema og grunner for å ta kontakt:
  • Du får delt viktige tema i et trygt rom med en ekstern, nøytral samtalepartner.
  • Du ønsker et tryggere samliv der man fokuserer på styrkene og det gode i parforholdet.
  • Dere står overfor alvorlige utfordringer i relasjonen knyttet til utroskap, sjalusi eller avvisning.
  • Dersom du strever med å kommunisere med kjæreste, barn, foreldre, en venn eller andre viktige relasjoner.
  • Ønsker å finne tilbake til kjærlighet med en partner.
  • Du strever med eget selvbilde, samvittighetskvaler eller skam.
  • Du ønsker å sortere egne tanker og finne veien videre.
  • Ønsker å forebygge at problemer oppstår og hvordan mestre hverdagens små og store problemer.

Vi bruker ulike verktøy for å forsikre oss om at samtalene er nyttige for deg, og bruker feedback informerte tjenester. Dialog følger helsepersonellovens krav til journalføring og taushetsplikt.