Våre behandlere reiser hjem til deg hvis du ønsker det

Hjemmebesøk

Vi tilbyr profesjonell samtalehjelp i hjemmet, for deg som opplever det utfordrende å oppsøke en behandlingsinstitusjon.

Tilbudet er utviklet for personer som opplever milde til moderate psykiske plager, ensomhet, relasjonsproblemer, eller rett og slett at du savner noen å snakke med.

Dette tilbudet gjelder i første omgang i bydelene: Ullern, Frogner, St. Hanshaugen, Nordre Aker og Vestre Aker.

Se oversikt over våre behandlere og priser for hjemmebesøk.

Dialog

E-post: dialog@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 96 38 38

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Besøksadresse: Borgenveien 3, Oslo

Kart: