Snakke, dele, mestre

Om Dialog – kurs og prosjekter

De fleste strever av og til med hverdagen, mangler livsmot eller leter etter sammenheng og mening – gjerne i forbindelse med utfordrende livshendelser. Ofte kan litt tid med en god samtalepartner eller andre i samme situasjon være det som skal til for å skape bedring og forebygge psykisk sykdom.

I møte med milde eller moderate depresjoner er det godt dokumentert at samtaleterapi hjelper. Dialog er Diakonhjemmet Omsorgs nye senter for samtalebaserte tjenester. Dialog henvender seg til ulike grupper, med en særlig oppmerksomhet omkring «generasjon 3», mennesker i alderen 60-80 år, en periode da eksistensielle spørsmål blir påtrengende for mange.

Det er stor bredde i tilbudet hos Dialog.

Samfunnsansvar

  • Du trenger ikke henvisning fra lege for å oppsøke Dialog og vi tilbyr hjemmebesøk. Samtidig som Dialog må gå rundt økonomisk og delvis er basert på klientbetaling, utarbeides det også tilbud for mennesker i spesielt sårbare situasjoner, med ulike finansieringsmodeller.
  • Ved Dialog utvikles og deles ny kunnskap. Ved Dialog benyttes ulike kunnskapsbaserte metoder, basert på ulike faglige tilnærminger. Alle tilbud blir fortløpende evaluert av våre brukere og tilbakemeldingene benyttes aktivt i videreutvikling av tjenester og hjelpetiltak.
  • Dialogs tilnærming er å styrke det som fremmer helse, heller enn å fokusere på det som ikke fungerer. At det finnes lett tilgjengelige, terskelfrie samtaletjenester, har vist seg å redusere pågangen til psykiatrisk behandling.
  • Dialogs bedriftstilbud og bedriftsavtaler er utviklet for å hjelpe ansatte i bedriften tidlig og bidra til å forebygge sykmeldinger og mer alvorlige sykdomsperioder.

Dialog

E-post: dialog@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 96 38 38

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Besøksadresse: Borgenveien 3, Oslo

Kart: