Parterapi

Parterapi

Å møte utfordringer i et parforhold er ikke uvanlig. I samtaler med en parterapeut møter dere en nøytral tredjepart som sammen med dere vil utforske veien videre.

Å ta kontakt for parterapi er et stort skritt for mange, et skritt som krever mot og vilje til å se løsninger og endringer. Parsamtaler kan være en start på en avklarende periode, hvor man utforsker muligheter sammen. Studier viser at et godt samarbeid med en terapeut kan lette de utfordringene man står i og bidrar til økt livskvalitet.

Alle par er ulike, og fokus i samtalene vil være hva dere underveis opplever nyttig og ønsker å arbeide videre med. Etter en innledende samtale legger vi sammen en plan. I samtaleløpet kan vi bli enige om å utvikle måter å kommunisere på, ha hjemmeoppgaver og snakke om det som er viktig for dere.

Typiske grunner for å ta kontakt er:

  • Snakke ut om et problem som har oppstått i forholdet
  • Vedlikehold av forholdet og kjærligheten
  • Vurderinger rundt brudd eller når man er uenige om hvor man står i forholdet
  • Utroskap eller bekymringer
  • Reparasjon av noe som har skjedd og håp om et sterkere forhold

Vi bruker ulike verktøy for å forsikre oss om at samtalene er nyttige for deg, og bruker feedback informerte tjenester. Dialog følger helsepersonellovens krav til journalføring og taushetsplikt.

Dialog

E-post: dialog@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 96 38 38

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Besøksadresse: Borgenveien 3, Oslo

Kart: