Priser og vilkår hos Dialog

Priser/takster for kurs og samtaler. Vi har reduserte takster for studenter og pensjonister (200 kroner prisreduksjon). Studenter ved VID Oslo har egen avtale.

Fagperson

Tjeneste

Varighet

Pris

Psykologspesialist

Psykoterapi

50 min

1250,-

Psykolog

Psykoterapi

50 min

1050,-

Familieterapeut

Par-/Familieterapi

50 min

1180,-

Filosofisk praktiker

Sokratisk dialog

50 min

1050,-

Alle fagpersoner

Hjemmebesøk

50 min

1800,-

Alle fagpersoner

Karriereveiledning (inkl. tilgang til Work Interest Explorer)

60 min

1700,-

Hjemmebesøk

Hjemmebasert behandling, konsultasjon (inkludert reisetid): 1800,– uavhengig av profesjon.

Helsefremmende veiledning

Organisasjoner og grupper – ta kontakt for avtale om pris og organisering.

Bedriftshelsetilbud i psykisk helse

Tilbud til bedrifter som ønsker å ha en fast mulighet for at deres ansatte kan få rask tilgang til en samtalepartner – enten med psykolog, filosof eller en av våre andre dialogpartnere. Kontakt oss for avtale.

Endring, avbestilling og betaling

Ønsker du å endre eller avbestille timer, må du melde fra innen 24 timer før avtalt time.

Har du ikke gitt beskjed, må du betale full timepris.

Dialog

E-post: dialog@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 96 38 38

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Besøksadresse: Borgenveien 3, Oslo

Kart: