Psykologtjenester ved Dialog

Psykologtjenester ved Dialog

Psykologene ved Dialog har mange års erfaring med behandling av ulike psykiske utfordringer og plager. Det legges hos oss stor vekt på å tilrettelegge behandlingen etter den enkeltes behov og den som søker hjelp får god informasjon om hva behandlingen går ut på.

Som autorisert helsepersonell oppfyller psykologer strenge krav til ivaretakelse av blant annet taushetsplikt og valg av behandlingsmetode slik at den som søker hjelp skal føle seg trygg.

Vi benytter gjennomgående profesjonelle verktøy for kontinuerlig tilbakemelding i behandlingen for å forsikre oss om at behandlingen fører til bedring og korrigere behandlingen om bedringsprosessen stopper opp. Se feedbackinformerte tjenester.

Henvendelsesgrunner

Det er mange grunner til at noen bestemmer seg for å oppsøke psykolog, her er noen av de vanligste henvendelsesgrunnene:

 • Angst (for eksempel fobier, helseangst, sosial angst, overdreven bekymring eller grubling)
 • Depresjon (for eksempel tristhet, selvmordstanker, ensomhet)
 • Tvangstanker og – handlinger (tvangslidelser)
 • Nedsatt selvtillit/dårlig selvbilde
 • Søvnforstyrrelser (for eksempel innsovningsvansker, oppvåkningsvansker, plagsomme mareritt)
 • Traumelidelser (ettervirkninger av vonde opplevelser)
 • Samlivsvansker (for eksempel brudd i relasjon, utroskap, høyt konfliktnivå, tap av lyst/tiltrekning)
 • Stress og utbrenthet (for eksempel mistrivsel på jobben, konsentrasjonsvansker, energitap, nedstemthet, arbeidskonflikter)
 • Rusmiddelproblemer (for eksempel alkoholmisbruk, røykeslutt, narkotikaavhengighet)

Henvisning

Du trenger ikke henvisning fra lege for å få time hos en av våre psykologer. Det vil gjennomføres en kartlegging i første time og psykologen vil mot slutten av timen dele sin vurdering av hva som kan være hjelpsomt for akkurat deg. Dette kan for eksempel være:

 • Konkrete råd basert på kunnskap om behandling av psykiske plager
 • Psykoterapi (fokusert korttidsterapi eller et behandlingsløp av lengre varighet)
 • Annen behandling (for eksempel medisinsk behandling, psykisk helsevern)

Dialog

E-post: dialog@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 96 38 38

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Besøksadresse: Borgenveien 3, Oslo

Kart: