Ansatte

Linda Jeppesen

kultur og aktivitetsleder og frivillighetskoordinator
linda.jeppesen@diakonhjemmet.no

Rune Brenden

Vaktmester Nordberghjemmet
rune.brenden@diakonhjemmet.no