Anna Öhlén

E-post

trollstua@diakonhjemmet.no

Tittel

assistent

Mobiltelefon

+47 47483735

Rom

avdeling Trollstua

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage