Anna Viktoria Einarsson

E-post

knottene@diakonhjemmet.no

Tittel

Førskolelærer

Mobiltelefon

+47 474 83 403

Rom

Avdeling Knøttene

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage