Elisabeth Skjellegård

E-post

Elisabeth.Skjellegard@diakonhjemmet.no

Tittel

Teamleder praktisk bistand vest

Mobiltelefon

+47 483 16 898

Rom

Base vest

Adresse

Borgenveien 3, 0370 Oslo

Enhet

Hjemmetjenester