Heidi Hotvedt

E-post

bjornehiet@diakonhjemmet.no

Tittel

pedagog 2

Mobiltelefon

+4747483762

Rom

Avdeling Bjørnehiet

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 7, 0370 Oslo

Enhet

Steinerud barnehage

Utdanning
Barnevernspedagog