Randi Hukari

E-post

randi.hukari@diakonsyk.no

Tittel

Avdelingsleder for publikumsavdelingen og sykehusekspedisjonen

Telefon

+47 22 45 40 65

Adresse

Reidar Kobros vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Diakonhjemmet Sykehusapotek