Ansatte

Randi Hukari

Avdelingsleder for publikumsavdelingen og sykehusekspedisjonen
randi.hukari@diakonsyk.no

Runar Nygård

Sjef for utvikling, innovasjon og bærekraft
runar.nygard@diakonhjemmet.no

Rune Brenden

Vaktmester Nordberghjemmet
rune.brenden@diakonhjemmet.no