Solveig Vad Nilsen

E-post

solveig.vad.nilsen@diakonhjemmet.no

Tittel

Pedagogisk leder Tommeliten

Mobiltelefon

+47 900 22 147

Rom

Tommeliten

Adresse

Borgenveien 7, 0370 Oslo

Enhet

Borgenveien barnehage