Steg oppvekst og barnevern

E-post

omsorg@diakonhjemmet.no

Telefon

+47 62 52 52 52

Besøksadresse

Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Faktura

Faktura sendes Diakonhjemmet Omsorg AS som EHF til org. nr. 920 008 259 i Elmaregisteret. Oppgi enhet 81 Steg oppvekst og barnevern, og bestillers navn. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes: faktura.omsorg@diakonhjemmet.no

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner i Steg oppvekst og barnevern

Leder

Fungerende leder Hanne Fosser