Steinerud barnehage

E-post

steinerud.barnehage@diakonhjemmet.no

Besøksadresse

Hartvig Halvorsens vei 7, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Faktura

EHF-faktura til Diakonhjemmet barnehage Steinerud AS org.nr 930 492 973, med image inkludert. Oppgi bestillers navn og enhet 22. Faktura i PDF kan unntaksvis sendes: faktura.omsorg@diakonhjemmet.no

Purringer kan sendes som både EHF og PDF, og PDF sendes til faktura.omsorg@diakonhjemmet.no

Avdelingstelefoner og e-post

Trollstua, trollstua@diakonhjemmet.no, +47 474 83 735

Maurtua, maurtua@diakonhjemmet.no, +47 474 84 522

Bjørnehiet, bjornehiet@diakonhjemmet.no, +47 474 83 762

Knøttene, knottene@diakonhjemmet.no, +47 474 83 403

Styrer Lisbet Maloku