Kapell/Stillerom og samtaletilbud

Kapell/Stillerom og samtaletilbud

Trenger du noen å snakke med, eller har du behov for å trekke deg tilbake? Vi kan tilrettelegge for en god samtale. Nordberghjemmet har et kapell/stillerom som kan benyttes.

Kapellet ligger i første etasje, og rommet er tilgjengelig for dem som ønsker å tenne lys, eller trenger et stillerom. Kapellet er fleksibelt og benyttes til gudstjenester, bisettelser, konserter, stillerom, samtalerom, og bønnerom. Det kan tilpasses ulike seremonier og trosretninger etter behov.

Samtaletilbud

Ansatte på Nordberghjemmet er tilgjengelig for samtale både med beboere og pårørende. I tillegg til innkomstsamtaler for nye beboere og pårørende, tilbyr vi samtaler etter behov. Som beboer, eller pårørende kan du også ta kontakt med ledelsen for en samtale. Vi er opptatt av å ha god kontakt både med beboere og pårørende for å kunne gi et optimalt omsorgstilbud for den enkelte beboer.

Sykehjemmet har i tillegg et godt samarbeid med Nordberg menighet som også kan tilby samtale med prest og diakon. Vi formidler gjerne, eventuelt kan du selv ta kontakt med menigheten direkte ved seniordiakon Lillian Dombestein på telefon 97 305 294.

Om kapellet

Kapellet har ca 30 plasser, ett orgel, lydanlegg, samt et piano som kan flyttes til kapellet. Rommet benyttes til Gudstjenester i regi av Nordberg Menighet to ganger i måneden. Det brukes også til bisettelser, konserter, og kan med enkle grep gjøres om til et livssynsnøytralt rom. I tillegg brukes kapellet som stillerom og bønnerom for ansatte, beboere og besøkende.

Kapellet leies også ut. Du kan ta kontakt med resepsjonen om du vil leie kapellet.

Kapellet på NordberghjemmetKapellet på Nordberghjemmet