Malekurs arrangert av Diakonhjemmet Omsorg

Malekurs arrangert av Diakonhjemmet Omsorg

Aktiviteter for hjerne og hender i Diakonhjemmet Omsorg

De siste månedene har det pågått et større prosjekt for å aktivere hjemmeboende brukere. Prosjektet heter «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant brukere av hjemmetjenesten», og Diakonhjemmet Omsorg har fått økonomisk støtte fra Statsforvalteren i Oslo.

Prosjektet har blant annet ført til at det har blitt iverksatt en rekke ulike aktiviteter høsten 2022, primært for brukere av hjemmetjenesten i Omsorg.

Vlad Kladko er smykkedesigner med en master i tradisjonskunst. Til daglig jobber han med sitt eget smykkemerke, Vido Jewels, og er i tillegg en habil maler. Han har de siste månedene blitt engasjert for å gjennomføre kurs i smykkedesign og smykkeproduksjon, klassisk akvarellmaling og papir pop-up.

Bruker sine kreative og estetiske evner

Tanken bak kursene er at brukerne skal få mulighet til å bruke sine kreative og estetiske evner, videreutvikle finmotorikken, lære noe nytt, kjenne på mestringsfølelse og komme sammen med andre i et kreativt miljø. Dette tilbudet er et tillegg til de mer tradisjonelle bruker-aktivitetstilbudene som f.eks. konserter.

- Gjennom høstens program har vi hatt fokus på aktiviteter som krever at man bruker både hjerne og hender. I smykkekursene designer og lager deltakerne sine egne sølvsmykker med selvvalgte halvedelstener eller perler, i malerkursene maler de akvareller basert på stilleben, og i papir pop-up lager de tredimensjonale kort. Alt brukerne lager får de beholde, forteller Vlad Kladko.

- Det er utrolig spennende å se hvor kreative mange av brukerne er, og hvor fort de lærer. Uttalelser som «dette kommer aldri jeg til å klare», eller «dette blir for avansert for meg» har vært vanlig ved oppstart av kursene, sier en entusiastisk Kladko.

- For å unngå at noen skal føle at de ikke lykkes bruker Vlad tid til snakke med deltakerne om hva de ønsker å lage, samt hvilke fysiske begrensninger de eventuelt har. Sammen finner de frem til et smykke eller et motiv de tenker det er realistisk at de kan få til, enten med eller uten hjelp. «Det de ikke vet er at jeg alltid pusher dem litt ekstra, og så langt har alle håndtert det helt utmerket. Det sier noe om hvilke ressurser disse brukerne har, og hvor viktig det er at de får brukt dem og videreutvikle dem», fortsetter Kladko.

Kursene skaper mestringsfølelse, tilhørighet og sosial samvær

- Noen av brukerne som kommer til kursene har erfaring fra kunsthåndverk fra tidligere, og har derfor noen tanker om hva de vil lage. Disse starter ofte arbeidet umiddelbart. Noen kommer både to og tre ganger før de begynner å lage noe, og noen kommer kun for å se på de andre. Uansett hvorfor man kommer er alle velkomne, og stemningen er alltid på topp. Man prøver seg frem, man ler sammen når det ikke går etter planen, og skryter av hverandre for det man får til, sier han.

Mestringsfølelse, tilhørighet og sosialt samvær er viktige stikkord. Vlad forteller at flere av brukerne blir så begeistret at de velger å komme tilbake. Han forteller videre at han ser en tydelig utvikling fra det ene kurset til det neste. «Man kan se at de blir mer selvsikre, at ferdighetene blir bedre, og at selv noen av de med kognitive utfordringer husker den del av det de har lært. Det er i tillegg gøy å se hvordan de etter hvert veileder og hjelper hverandre».

Spesielt smykkekursene har hatt mange gjengangere. Det er ikke hver dag man får mulighet til å lage sølvsmykker med perler eller edelstener, og mange har derfor benyttet anledningen til å lage julegaver til sine kjære. Det er noe helt spesielt ved å kunne gi bort et flott smykke til noen man er glad i, og kanskje spesielt hyggelig om mottaker ikke visste hvilke ressurser giveren har.

Kursene, både malekurs og smykkekurs, fortsetter våren 2023.

Smykke- og malekurs