F.v.: Direktør for Diakonhjemmet Omsorg Helle D. Gjetrang, forstander/adm.dir ved Diakonhjemmet Idar Magne Holme, etatsdirektør for Sykehjemsetaten Helge Jagmann og direktør private langtidshjem i Sykehjemsetaten Anne Berger Sørli ved kontraktsinngåelsen.

F.v.: Direktør for Diakonhjemmet Omsorg Helle D. Gjetrang, forstander/adm.dir ved Diakonhjemmet Idar Magne Holme, etatsdirektør for Sykehjemsetaten Helge Jagmann og direktør private langtidshjem i Sykehjemsetaten Anne Berger Sørli ved kontraktsinngåelsen.

Ammerudlunden blir en del av Diakonhjemmet Omsorg

Torsdag 9. januar signerte Diakonhjemmet kontrakt med Sykehjemsetaten i Oslo for drift av sykehjemmet Ammerudlunden. Ammerudlunden blir ett av tre sykehjem som driftes av Diakonhjemmet Omsorg.

Kontrakten gjelder, i tillegg til drift av Ammerudlunden sykehjem, også drift og vedlikehold av bygget i Ammerudveien 37. Anbudskonkurransen var forbeholdt ideelle aktører, som et skritt på veien mot å nå målet om at 25 prosent av Oslos institusjonsplasser innen helse og omsorg skal drives som ideell virksomhet. Frem til overtagelsen 1. april 2019 driftes Ammerudlunden sykehjem av Unicare Omsorg.

– Vi gleder oss til å ønske beboere og ansatte ved Ammerudlunden velkommen som en del av Diakonhjemmet Omsorg. Vårt mål er å videreutvikle Ammerudlunden til et godt hjem for beboerne og en god arbeidsplass for ansatte, sier Helle Gjetrang.

Hun mener også at Ammerudlunden er viktig for Diakonhjemmet Omsorg

– Diakonhjemmets strategi er å være banebrytende i sin satsning på god eldreomsorg, ved hjelp av kompetanse, fagutvikling, forskning og innovasjon. Det er en fordel å ha flere og større miljøer med i utviklingen av fremtidens eldreomsorg. Som en del av Diakonhjemmet har vi et samarbeid med VID vitenskapelige høgskole, Sykehusapoteket og Diakonhjemmet Sykehus, som gir oss synergier og unike muligheter til å utvikle fremtidens eldreomsorg.

Om Ammerudlunden

Ammerudlunden sykehjem har 73 plasser, hvorav seks er spesialplasser for pasienter med MRSA. Alle rom er enerom med eget bad. Ammerudlunden ligger i nærheten av Ammerudparken og turveien langs Alnaelva. Dessuten er Ammerud en inngangsport til Lillomarka. Sykehjemmet har store terrasser og balkonger, og utenfor er det sansehage og et stort uteområde med tursti og sittebenker. Sykehjemmet er lett tilgjengelig fra Ammerud T-banestasjon, og flere bussruter har stoppesteder i nærheten. Bygget ble oppført i 2002 og eies og forvaltes av USBL.