Det ligger et alvor og et ansvar i hverdagen

Det ligger et alvor og et ansvar i hverdagen

JULEHILSEN: Når jeg kjører til Setesdal, frigjør jeg meg fra hverdagen. Jeg kjører mot et kjært sted og gleder meg over landskapet og naturen, skogen, fjellene, vind og vær. Det er andre lyder i Setesdal, lyder av naturen og som mange sier, lyder av stillheten. Jeg kjører og gleder meg over timer nesten uten telefoner, e-poster, saker og særlig uten møter. Jeg har hatt et par slike lengre helger i høst og i vinter, og de har gjort utrolig godt.

På jobben har året 2023 imidlertid vært noe annet enn Setesdal. Som oftest kunne jeg observeres på sykkel til Diakonhjemmet og mellom virksomhetene. Rask frokost før avreise, matboksen, PC-en og notatblokken har sine faste plasser i ryggsekken, telefonen i lommen og som regel hodet allerede fullt av mine mange gjøremål. Å endre for å bevare, å endre for å utvikle, å endre for å styrke, å endre for å posisjonere er trolig nøkkelordene som best kan oppsummere hva min hverdag som toppleder og forstander har vært fullt med. Hvordan realiserer vi formålet vårt i nye tider? Det ligger et alvor og et ansvar i denne hverdagen.

Diakonhjemmets virksomheter utgjør kjernen og byggesteinene i vår organisasjon. Vi realiserer formålet gjennom å utvikle og levere tjenester innenfor helse, omsorg, utdanning og forskning. Ansatte har levert mye som pasienter, studenter, brukere, pårørende, frivillige og samarbeidspartnere får med seg i sine liv. Dere betyr mye for veldig mange menneskers liv og hverdag! Sammen og i hver våre roller har vi jobbet for å være trygge og solide leverandører av tilbud og tjenester, og for å løfte vår diakonale egenart og det som gjør oss litt forskjellige fra andre.

Vi drives av et engasjement for mennesket, lokalt og globalt. Også fra vår post ser vi at krisene hoper seg opp, at fattigdom og sosial ulikhet øker mange steder. Stadig flere kjenner klimaendringenes konsekvenser på kroppen. Utenfor våre landegrenser er det ikke nødvendigvis lett å se lyset i det mørket mange opplever nå. Etter to år med pandemi, brøt krigen ut i Europa. Så eksploderte situasjonen i Israel og på Gaza med terror og krig. Via ulike skjermer er vi vitne til ufattelige lidelser som påvirker hver og en av oss. Vi kjenner på maktesløshet og vi leter etter lyset. Kan vi synge «Deilig er jorden» i år?

I år gir vi derfor vår julegave til henholdsvis Kirkens Nødhjelp og Frelsesarmeen, to organisasjoner som sørger for bistand og nødhjelp der behovene er størst, i utlandet og i Norge.

Det ligger et alvor i det vi gjør. At Diakonhjemmet med sine 134 gamle år har en viktig plass og rolle er min urokkelige overbevisning. Når jeg kjører til Setesdal og når jeg sykler til Diakonhjemmet tenker jeg på dette. Jeg tenker på hvordan vi fortsatt kan være relevante og hvordan vi skal ta denne plassen, fremover.

Jeg vil gjerne ønske alle en velsignet jul og et nytt år med mer fred og rettferd.

Ingunn Moser