Hovedstyret for Det norske Diakonhjem. Fra venstre: Ingeborg S. Midttømme, Ingunn Moser, Vibeke Hammer Madsen (foran), Espen A. Haavardsholm (bak), Tormod Solberg, Bente Holm Mejdell, Anne Cathrine H. Furuheim, Signe Myklebust og Paul Erik Wirgenes.

Hovedstyret for Det norske Diakonhjem. Fra venstre: Ingeborg S. Midttømme, Ingunn Moser, Vibeke Hammer Madsen (foran), Espen A. Haavardsholm (bak), Tormod Solberg, Bente Holm Mejdell, Anne Cathrine H. Furuheim, Signe Myklebust og Paul Erik Wirgenes.

– Et privilegium

«Det er et privilegium å lede Diakonhjemmets hovedstyre og året 2023 var intet unntak. På tampen av året, tenker jeg som styreleder på hva vi har bidratt til som styret og hvilket samspill vi har hatt med administrasjonen. Jeg vil gjerne dele noen få betraktninger:

Av Paul Erik Wirgenes, styreleder for Det norske Diakonhjem.

Diakonhjemmets historiske grunnlag stammer fra lignelsen om den barmhjertige samaritan. Den definerer skapningen av de første helseinstitusjoner og har vært med på å prege innretningen av vår faglige kjerneaktivitet. Å tilby omsorg, helse og utdanning var livsviktig for mange mennesker i 1890, lenge før velferdsstaten var bygd som den vi kjenner i dag. Å tilby omsorg, helse, utdanning og forskning i 2023 er fortsatt livsviktig for mange. Styret tar med seg denne lange virkningshistorien inn i nyere tid.

Å ta tøffe valg krever et kompetent lederskap

Ingen organisasjon kan gjøre alt og gape over alt, særlig når de økonomiske og politiske rammebetingelser rundt noen av våre tjenester har vært så usikre som de har vært de siste årene. I 2023 har styret vært med på å avvikle, nedskalere, justere og forbedre, samtidig som vi har lagt til rette for nye satsinger.

Som styreleder vil jeg spesielt trekke fram kvaliteten av lederskapet som utøves i våre institusjoner. Vi ser ledere som kan og vil, ledere som forankrer, som involverer og som samarbeider godt med ansatte representanter. Det er gjort et stort arbeid for å skape god dialog med en mengde samfunnsaktører. Dette er en forutsetning for å kunne skaffe oss det handlingsrom vi trenger for å møte økende samfunnsbehov.

Styrets ansvar i dyrtid

Sammen med syv engasjerte og kompetente styremedlemmer har vi ansvar for å ivareta vår stiftelses interesser. Diakonhjemmet har ingen eiere og vi jobber dedikert med å ta beslutninger som ivaretar stiftelsens utvikling. Det er sikkert mange styreledere som kjenner på dette ansvaret i en tid hvor de fleste kostnadene bare går en vei og virksomhetenes økonomi blir tilsvarende strammere.

Jeg vil derfor avslutte året med å takke mitt styrekollegium for hva de legger ned av arbeid og ja, også kjærlighet i dette viktige verv for Diakonhjemmets utvikling.»

Hovedstyret for Det norske Diakonhjem:

Hovedstyret har følgende medlemmer:

  • Paul Erik Wirgenes, styreleder: Sokneprest i Ris menighet.
  • Vibeke Hammer Madsen, styrets nestleder: Rådgiver.
  • Bente Holm Mejdell, styremedlem: Selvstendig konsulent.
  • Tormod Solberg, styremedlem: Konserndirektør Bygg i AF-gruppen.
  • Ingeborg Midttømme, styremedlem: Biskop i Møre bispedømme.
  • Signe Myklebust, styremedlem: Diakon i Gamlebyen og Grønland menighet.
  • Espen Haavardsholm, ansattvalgt: Direktør for REMEDY (Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer), leder for forskning og innovasjon ved Diakonhjemmet sykehus, og professor II ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.
  • Anne Cathrine Holm Furuheim, ansattvalgt: Studieleder Institutt for Helse ved Fakultet for helsevitenskap hos VID vitenskapelige høgskole.
  • Vara ansattrepresentanter: Abdallah Abudayya, personlig vara for Anne Cathrine Holm Furuheim. Trond Munkejord, personlig vara for Espen A. Haavardsholm.