Prosjektgruppen

Prosjektgruppen

Prosjekt: Barnehagene på Diakonhjemmet

Diakonhjemmets to barnehager er i gang med et prosjekt som skal munne ut i en felles plattform for identitet, verdier og faglig profil, og nye strukturer for samarbeid.

Foto: Fra venstre: Lisbet Røsok Maloku, styrer i Borgenveien barnehage, Mona T. Heidenberg, pedagogisk leder og tillitsvalgt, i Steinerud barnehage, Stine Kvalen Andersen, fagsjef HR-avdelingen ved Diakonhjemmet Sykehus (stedfortreder for Therese Bjor Rønningen, HR-direktør), Grethe Tingvold, økonomisjef i Stiftelsen, Solveig Rinde, spesialkonsulent og prosjektleder, Jørn P. Andersen, pedagog i Steinerud barnehage, Stine Resell-Hansen, styrer i Steinerud barnehage, Line Svea, assistent og tillitsvalgt, i Borgenveien barnehage og Solveig Vad Nilsen, pedagogisk leder i Borgenveien barnehage.

Lager felles plattform

De to barnehagene Steinerud, som eies av stiftelsen, og Borgenveien, som eies av sykehuset, har samarbeidet om store og små prosjekter gjennom årene. Det nye prosjektet, som har fått navn etter Diakonhjemmets kjerneverdier, heter «Barnehagene på Diakonhjemmet – sammen om respekt for mennesket, tjeneste og kvalitet». Målet er å skape en felles plattform for barnehagene, hvor høy kvalitet, diakonal profil og evne til nyskaping vil være sentrale ingredienser.

I det nye virksomhetsområdet Diakonhjemmet Omsorg vil tilbud til barn, unge og familier være en viktig del, sammen med eldreomsorg og velferdssenter. Denne satsingen gjør det naturlig å se på organiseringen av barnehagene ved Diakonhjemmet. Steinerud barnehage er allerede organisert under Diakonhjemmet Omsorg, og i det nye prosjektet er det et mål at begge barnehagene eies av stiftelsen og er organisert under Diakonhjemmet Omsorg.

Akkurat som i dag skal barnehagene være et velferds- og rekrutteringstilbud for studenter og ansatte, og kunne tilby plass til barn i bydel Vestre Aker. Barnehagene skal gi et godt tilbud til barn og familier i en utfordrende hverdag.

Prosjektgruppen

Høsten 2016 vil arbeidet i prosjektet dreie seg om å forberede en ny organisering, som skal være på plass fra januar 2017. I løpet av 2017 vil ulike arbeidsgrupper jobbe med å formulere felles identitet og verdier, faglig profil og strukturer for samarbeid. Prosjektgruppen er sammensatt med tre medlemmer fra hver av barnehagene; styrer, en pedagog og en tillitsvalgt. I tillegg er det en representant fra sykehuset (HR-direktør) og en fra stiftelsen (økonomisjef). Prosjektleder er Solveig Rinde.