Nina Martinussen med det nye heftet

Nina Martinussen med det nye heftet

Nytt hefte om inkluderende arbeidsliv på Sagenehjemmet

Sagenehjemmet er en aktiv og kreativ IA-virksomhet. Gjennom et nytt hefte ønsker Sagenehjemmet å fortelle flere hvordan de jobber med IA, inkluderende arbeidsliv.

Heftet «Hva betyr IA for meg?» er et verktøy for alle, enten man er leder, arbeidstaker, er i tillitsverv eller har andre roller. Her finner man intervjuer og artikler med ledere, ansatte, IA-rådgiveren fra Nav, tillitsvalgte og verneombud – samt spørsmål og svar om IA og en trinn-for-trinn-beskrivelse av Sagenehjemmets rutiner for oppfølging ved sykefravær.

Arbeid er helse

– Jeg er opptatt av IA fordi jeg mener at arbeid er helse, sier daglig leder Nina Martinussen. – IA hjelper oss til å ha oppmerksomhet om nærvær og oppfølging av sykefravær og dermed skape gode arbeidsplasser. Beboerne får også en bedre hverdag når sykefraværet er lavt. Derfor er det viktig å jobbe systematisk med IA, og det å ha et slik hefte er en stor hjelp for oss internt. Men vi tror andre kan ha nytte av det, og vi deler det gjerne!

Er du interessert? Kontakt: Nina Martinussen