Aktuelt

TIAGo, en robot-hjelper som kan hente ting og gjøre enkle oppgaver, snakker til gjester på Diakonveien Omsorg+.

Internasjonalt besøk fra Tsjekkia bidro til inspirasjon og styrking av samarbeid

En gruppe internasjonale gjester som kom for å lære om erfaringer i eldreomsorgen har bidratt til å bygge engasjement på tvers av landegrensene.

8. juni 2023
Fagskolen Diakonova godt rustet til stor satsing

Fagskolen Diakonova godt rustet til stor satsing

Fagskolen Diakonova har mottatt totalt kr.12,5 millioner i prosjektmidler for å styrke tilbudet på studiestedene i høyere yrkesfaglig utdanning.

7. juni 2023
Fagskolen Diakonova
GI OSS EN TRØST: Lars Saabye Christensen, en av våre største forfattere, fremførte sin egen salme, «Gi oss en trøst», som er skrevet spesielt til denne fotoutstillingen.

En unik fotoutstilling er ute i verden

26. mai åpnet fotoutstillingen om diakoni med fotografer, bidragsytere og Lars Saabye Christensens urfremføring av salmen han har skrevet til prosjektet.

31. mai 2023
Omsorg på tvers av generasjoner

Omsorg på tvers av generasjoner

Debattinnlegg: Vi vil få et bedre samfunn om vi stiller opp for hverandre og hjelper på tvers av generasjoner. Innlegget fra professor emerita Liv Wergeland Søebye i Diakonhjemmet Omsorg kan du lese i Budstikka.

30. mai 2023
Diakonhjemmet Omsorg
Slik vil det nye sykehjemmet se ut når det står ferdig - nord for dagens Diakonveien Omsorg+. Illustrasjon: Ratio Arkitekter AS

Bystyret vedtok nytt sykehjem på Diakonhjemmet

Etter 8 år med planleggingsarbeid, og to runder med anbudskonkurranse, vedtok Oslos bystyre den 24. mai et nytt sykehjem med 138 langtidsplasser på Diakonhjemmet.

30. mai 2023
Diakonhjemmet hage
I Diakonhjemmets prosjekt inn i fotoutstillingen følger man pasienters møter med ansatte på to avdelinger ved Diakonhjemmet sykehus.

Historisk fotosamarbeid viser hva diakoni er

Hvordan kan diakoni forklares med et annet språk, lurte 6 fotografer på. Det førte frem til fotoutstillingen «Gi oss en drøm vi kan tro på. En fotoutstilling om diakoni».

19. mai 2023
Regjeringen viser vilje til satsning på fagskole og utvikling av nye fagskoletilbud

Regjeringen viser vilje til satsning på fagskole og utvikling av nye fagskoletilbud

I dag har regjeringen Støre lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2023. Det foreslås å gi NOKUT tilleggsbevilgning på 3,5 mill. kroner til blant annet arbeid med å etablere institusjonsakkreditering i høyere yrkesfaglig utdanning, for å bidra til at NOKUT kan håndtere restansen av søknader om akkreditering av nye fagskoleutdanninger og bidra til å dekke omstillingskostnader i NOKUT.

11. mai 2023
Fagskolen Diakonova
Avdelingsleder Astrid Håndlykken på kontoret på Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester Øst.

Samarbeider om jobb for helsepersonell

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester samarbeider med NAV Oslo om inkluderende rekruttering. Samarbeidet gir vinn-vinn: Arbeidsgiver har fått kompetente arbeidstakere innen helse, mens arbeidsledige har fått jobber de er kvalifisert for.

5. mai 2023
Diakonhjemmet Omsorg
Innspill til Helsepersonellkommisjonen

Innspill til Helsepersonellkommisjonen

Helsepersonellkommisjonen kunne med fordel ha trukket fram konkrete eksempler på ideell sektors betydning for den velferdsmessige bærekraften i samfunnet. Kommisjonen burde ha foreslått å inkludere ideelle verdibaserte organisasjoner i myndighetenes overordnende samhandlingsstruktur.

3. mai 2023
Panelsamtale med Gry Ulvedalen rektor ved Fagskolen Diakonova, Inger Marie Lid, professor ved VID og Ingrid Eid Jacobsen student ved VID. Samtalen ble ledet av Ragnhild Narvestad Hungnes

Hvordan ta ulikheter på alvor?

Med temaet mangfold på programmet gikk årets Diakoniens dag av stabelen på Diakonhjemmet denne uken. Konferansen med tittelen «Fellesskap i forskjellighet- hvordan ta ulikheter på alvor?», tok for seg bredden i hva mangfold er og viste eksempler på hvordan mangfoldet i samfunnet kan møtes som en ressurs.

21. april 2023
Diakoniens dag 2023