Aktuelt

Påskens meditasjonshefte - sommerfugler og håp

Påskens meditasjonshefte - sommerfugler og håp

Sommerfuglen er et symbol på forvandling; en larve omformer seg til en puppe som deretter forvandler seg til en vakker sommerfugl. Derfor er den et gammelt symbol på oppstandelse og håp, og tema for årets meditasjonshefte denne påsken.

17. mars 2023
Nye Diakonhjemmet stasjon med forbehold. Illustrasjonsbilde av Team Major.

Nye Diakonhjemmet stasjon klar i 2027

- En moderne stasjon med universell utforming er svært viktig for virksomheter og aktivitetene som skal være på Diakonhjemmet. Det blir fint å ha et sentralt kollektivt tilbud som er tilgjengelig for mennesker med ulike behov kommenterer administrerende direktør ved Diakonhjemmet Ingunn Moser.

15. mars 2023
Diakonhjemmet hage
Illustrasjonsbilde Colourbox

Fagskolen Diakonova bidrar til å styrke helsesektoren gjennom tildelte studieplasser

Med tildelt driftstilskudd for 55 studieplasser fra høsten 2023 skal Fagskolen Diakonova bidra til å møte behov for høyere kompetanse innen helse og omsorg.

7. mars 2023
Fagskolen Diakonova
Foto: Omar Haj Kadour, AFP

Vi må gjøre det vi kan for å bidra

Forferdelige beskrivelser og bilder fra jordskjelvområdene i Tyrkia og Syria treffer oss. Behovet for hjelp er enormt, og det er krevende å få inn hjelp til dem som trenger det mest. I Norge har mange venner, familie, naboer og kollegaer som er direkte berørt av hendelsene.

10. februar 2023
Torhild Bjerkreim, seniorrådgiver ved Fakultet for helsefag på VID og Jørghild Jensen, fagsjef kompetanse ved Diakonhjemmet sykehus, er pedagogene som representerer Diakonhjemmet i det skolefaglige arbeidet.

Planlegger videregående skole på Diakonhjemmet

- Vi ønsker å skape en videregående skole som er unik både på læring og sosialt miljø, sier Torhild Bjerkreim, leder for Diakonhjemmets gruppe i forprosjektet for en videregående skole på Diakonhjemmet.

8. februar 2023
Diakonhjemmet hage
Faglig ansvarlig Tove Kittelsrud og seniorrådgiver Berit Andersen fra Fagskolen Diakonova, fungerende direktør for Diakonhjemmet Omsorg Torfinn Lødøen Gaarden, rektor for Fagskolen Diakonova Gry Ulvedalen og fagdirektør for Diakonhjemmet Omsorg Benedicte Sørensen Strøm. Foto: Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg

Utvidet samarbeid mellom fagskolen og omsorg

Samarbeidet mellom Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova utvides nå til å omfatte innholdet i nye studieplaner og praksis i fagskolens pilotprosjekt om høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

7. februar 2023
Diakonhjemmet Omsorg og Fagskolen Diakonova
NOU 2023: 4 Tid for handling — Personellet i en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste, ble lagt frem 2. februar

Forslaget krever samarbeid på tvers, også med ideelle

«Tid for handling» er navnet på Helsepersonellkommisjonen rapport som utvalgsleder Gunnar Bovim la frem til to statsråder, Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol og Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe.

6. februar 2023
Koret Hovsetras sangfugler øver på Hovseterhjemmet

Nyoppstartet demenskor på Hovseterhjemmet

«Hovsetras sangfugler» startet med sangøvelser nå i januar under ledelse av musikkterapeut og kulturleder Anette Cicilie Rundgren ved Diakonhjemmet Omsorg Hovseterhjemmet.

2. februar 2023
Diakonhjemmet Omsorg Hovseterhjemmet
Anders Mohn Frafjord (50) forlater Diakonhjemmet sykehus etter ti år som toppsjef. Foto: Marte Garmann

Direktøren ved Diakonhjemmet sykehus går til OUS

Anders Mohn Frafjord (50) forlater Diakonhjemmet sykehus etter ti år som toppsjef. Han er ansatt som ny viseadministrerende direktør og stabssjef ved OUS.

20. januar 2023
Diakonhjemmet sykehus
Malekurs arrangert av Diakonhjemmet Omsorg

Aktiviteter for hjerne og hender i Diakonhjemmet Omsorg

De siste månedene har det pågått et større prosjekt for å aktivere hjemmeboende brukere. Prosjektet heter «Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet blant brukere av hjemmetjenesten», og Diakonhjemmet Omsorg har fått økonomisk støtte fra Statsforvalteren i Oslo.

15. januar 2023
Diakonhjemmet Omsorg