Nina Martinussen Sagenehjemmet, Henriette Bjørn ShieldME og Helle Gjetrang Diakonhjemmet Omsorg

Nina Martinussen Sagenehjemmet, Henriette Bjørn ShieldME og Helle Gjetrang Diakonhjemmet Omsorg

Velferdsteknologi – elektronisk nattilsyn

Den 7. februar ble det inngått en intensjonsavtale mellom oppstartsbedriften ShieldMe og Diakonhjemmet Omsorg. Avtalen gjelder strategisk samarbeid om utvikling av løsning av et tryggere og bedre nattilsyn. Sagenehjemmet vil bistå i utviklingen.

ShieldMe er et velferdsteknologi-selskap som ble grunnlagt med støtte fra Norges Forskningsråd. De er en del av Norway Health Techs inkubator Aleap ved Forskningsparken i Oslo. Hensikten med avtalen er å legge til rette for etablering av et strategisk samarbeid med formål om utvikling av velferdsteknologiske løsninger i et tett samarbeid med praksis.

Diakonhjemmet Omsorg har velferdsteknologi som ett av satsningsområdene for utvikling av fremtidens omsorgstjeneste.