Nye Steg - samskapende innovativ praksis

Til enhver tid er det noen barn og unge i Norge som trenger å bo utenfor egen familie. Når dette er nødvendig er det viktig at de kan bo i en familie som kan ivareta deres behov for trygghet, kjærlighet og stabilitet i en sårbar periode av livet.

Bakgrunn

Om lag 8000 barn og unge bor for tiden i fosterhjem under barnevernet i Norge. Ifølge norske undersøkelser opplever ca 40% av barn og unge under omsorg en utilsiktet flytting i løpet av sin tid i fosterhjem. Slike utilsiktede flyttinger bidrar ofte til nye brudd i relasjoner som kan skape sår i deres livshistorier.

Steg er en gründerbedrift som har fusjonert med Diakonhjemmet Omsorg, og som har tatt med seg sitt innovative Phd-prosjekt for å bidra til å utvikle ny kunnskap innen barnevernet, men også utvikle Diakonhjemmet Omsorg som organisasjon når det gjelder å levere gode velferdstjenester til våre medmennesker og oppdragsgivere

Målsetning

  • Fremskaffe innsikt gjennom innsamling av egen empiri om hva som kjennetegner stabilitet i fosterhjemsomsorg
  • Utforske kunnskap fra arbeid med forskingssirkler som samskapende praksis

Organiseringen av prosjektet

Dette er et Nærings-Ph.d. prosjekt som er finansiert av Forskningsrådet og Diakonhjemmet Omsorg, Steg hvor prosjektleder er ansatt. Prosjektleder følger et doktorgradsprogram hos VID Vitenskapelige høgskole som stipendiat og er tilknyttet to av deres forskningssentre.

Alle ansatte i Diakonhjemmet Omsorg Steg er deltakende i forskningsprosjektet på ulike måter. Det samme er våre fosterfamilier som har samtykket til deltakelse, og som ønsker å bidra med kunnskapsutvikling i organisasjonen og innen barnevernet.

Prosjektet er innovativt og unikt i norsk sammenheng.

Tidsaspekt
1.august 2019 – 31.desember 2024

Prosjektleder – Administrativt ansvarlig
Hanne Fosser

Prosjektansvarlig
Tommy Thompson

Prosjektmedarbeidere
Benedicte Tekrø Rolid

Finansiering
Norges Forskningsråd
Diakonhjemmet Omsorg Steg

Forskningssentre
Profesjonell praksis med barn, unge og familier (PROBUF), VID Vitenskapelige Høgskole.
Leadership and institutional values-work in practice (LIVAP), VID Vitenskapelige Høgskole.Relasjonell Velferd og livskvalitet, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Samarbeidspartnere
En rekke uformelle interessenter, organisasjoner og kompetansemiljøer.

Andre ressurser

Tilknytning og tilpasning i fosterhjemsomsorg - phd-prosjekt ved Senter for diakoni og profesjonell praksis ved VID vitenskapelige høgskole

https://www.facebook.com/StegNorge

Steg oppvekst og barnevern

Diakonhjemmet Omsorg, Steg oppvekst og barnevern gir tjenester til barn, unge og familier i sårbare situasjoner.

Gå til siden