Katten Mingus bor på Sagenehjemmet

Sagenehjemmet

Diakonhjemmet Omsorg Sagenehjemmet er et ideelt diakonalt sykehjem på Bjølsen i Oslo. Sykehjemmet har god fagkompetanse, et bredt aktivitetstilbud, populær kafe og flotte terrasser, hager og utemiljøer. Det er en lang rekke tilbud på Sagenehjemmet og noen er åpne for alle.

Fritt sykehjemsvalg

Sagenehjemmet ligger i Sagene bydel. Fritt sykehjemsvalg gir deg rett til å søke langtidsplass på Sagenehjemmet. Sykehjemsplass kan du få gjennom å søke om helse- og omsorgstjenester fra din bydel i Oslo kommune.

Følg Sagenehjemmet på Facebook

Følg hverdagslivet på Sagenehjemmet

– en bildeblogg fra livet på et sykehjem, og hvordan det er å arbeide i eldreomsorgen (Instagram)

Sagenehjemmet

E-post: post.sagenehjemmet@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 23 00 73 00

Telefon: +47 934 75 100

Sagenehjemmet – ideelt diakonalt sykehjem på Bjølsen i Oslo.

Besøksadresse: Maridalsveien 177C, Oslo

Gå til kontaktsiden

Kurs i Sonas-programmet

Diakonhjemmet Omsorg tilbyr kurs for helse - og omsorgspersonell som vil utdanne seg til å lede Sonas-samlinger.

Gå til siden