Aktiviteter på Sagenehjemmet

Aktiviteter på Sagenehjemmet

Det er fint i hagen på Sagenehjemmet og i nærmiljøet vårt. Lavere temperatur gir godt turvær.

Mandag 29. juni

Ut på tur, samtaler

Tirsdag 30. juni

Samtaler, ut på tur, stueaktivitet ..

Onsdag 1. juli

Samtaler, tur, stueaktivitet
11.30 Bingo i hagen (værforbehold)

Torsdag 2. juli

Ut på tur, samtaler, stueaktivitet ...

Fredag 3. juli

Samtaler, tur ut, stueaktivitet ...
11.00 Hawaifest for 1. og 2. etasje

Lørdag 4. juli

Samtaler, tur og ut i hagen
Dronning Sonia fyller 73 år (flaggdag)

Søndag 5. juli

Samtaler, ut i hagen og tur

Kontaktperson

Ansvarlig for aktivitetstilbudet på Sagenehjemmet er aktivitør Kjersti Haug.

Prest og diakon

Ønsker du kontakt med prest/diakon, ring Sagene og Iladalen menighetskontor:
+47 23 62 92 90.

Faste aktiviteter:

Gudstjenestetilbud fra Sagene kirke

Aktivitørens aktivitetskurv er sendt til avdelingene. Det er også et eget ark med aktiviterer for grupper og individuelt.Aktivitørens aktivitetskurv er sendt til avdelingene. Det er også et eget ark med aktiviterer for grupper og individuelt.