Sagenehjemmets styre

Direktør for Diakonhjemmet Omsorg Helle Gjetrang er styreleder for Sagenehjemmet AS, som er et ideelt privat diakonalt sykehjem heleid av Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) og organisert under Diakonhjemmet Omsorg.

Styreleder Helle Gjetrang
Styremedlemmer Marianne Thingstad
Grethe Tingvold
Torhild Petra Bjerkreim
Bernhard Lorentzen

Trond A. Berg-Hansen

pårørenderepresentant
Tone Wiik-Wøien ansattvalgt
Gry-Elisabeth Kleivstul Akre ansattvalgt
Varamedlemmer Anne Grethe Slåtten
Jørn Andersen ansattvalgt

Brønnøysund

Organisasjonsnummer 813 000 962 Sagenehjemmet AS