Kurs

Kurs

Vi tilbyr kurs og veiledning til barneverntjenester, barnehager, skoler og forsterforeldre innenfor temaer knyttet til barn og oppvekst.

Vi kan skreddersy kurs til alle som møter barn og unge på ulike arenaer. Kursene bidrar med forståelse og verktøy for å møte barn og unge med ulike utfordringer på en god og inkluderende måte.

Eksempler på kurs vi tilbyr:

Kurs i traumebasert omsorg (TBO) for ansatte i barnehage og skole

Strever din barnehage /skole med barn med atferd som er vanskelig å forstå og håndtere? Diakonhjemmet Omsorg Steg tilbyr kurs hvor vi i dialog med dere kan bidra til en lettere hverdag for barnet og for dere.

I kurset tematiserer hva dette gjør med barnet, og hvordan det kan påvirke samspill mellom barn og voksne. Vi ser også på verktøy til hvordan man kan jobbe for å skape positiv endring.

Innhold i kurset
  • Om målgruppen. Hvem er barna. Hva har de opplevd.
  • Tegn, symptomer og smerteuttrykk.
  • Hva er traumer og hvordan oppstår de.
  • Nevrobiologi. Den plastiske formbare hjernen. Den traumatiserte hjernen.
  • Stressresponser.
  • Hva trenger barn med komplekse utviklingstraumer.
  • Den ansatte som verktøy i møte med barns krevende atferds uttrykk.
Omfang
  • Del 1 (3 timer) Grunnleggende traumeforståelse
  • Del 2 (3 timer) Praktiske verktøy