Diakonhjemmet på Steinerud i Oslo

Stiftelsen Diakonhjemmet

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en ideell, diakonal stiftelse med omfattende virksomhet innenfor utdanning, helse og omsorg.

Diakonhjemmets virksomheter

Diakonhjemmet Omsorg AS drifter og utvikler tilbud innenfor eldreomsorg og barn/familie.

Diakonhjemmet sykehus AS er et lokalsykehus i Oslo. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering. Sykehuset har en omfattende forskningsaktivitet.

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS er et kompetanse- og foregangsapotek blant annet innenfor klinisk farmakologi og kommunikasjon om legemidler.

VID vitenskapelige høgskole AS har studietilbud og forskning innenfor helse- og sosialfag, diakoni, teologi og ledelsesfag, og kultur- og religionsstudier på alle nivåer fra bachelor til ph.d. VID har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø.

Fagskolen Diakonova AS er ideell fagskole med studietilbud innenfor helse og omsorg i Oslo og Bergen.

Stiftelsen Diakonhjemmet

E-post: stiftelsen@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 45 17 80

Stiftelsen Diakonhjemmet (Det norske Diakonhjem) er en diakonal og ideell stiftelse med virksomhet innenfor helse, omsorg og utdanning.

Besøksadresse: Sørkedalsveien 43, 0369 Oslo

Gå til kontaktsiden