Kirkens diakoni

Kirkens diakoni

Den norske kirkes diakonale arbeid foregår i menigheter og diakonale institusjoner rundt om i landet. I menighetene er diakonen leder og koordinator av det diakonale arbeidet. Internasjonalt er Kirkens Nødhjelp en stor diakonal aktør.

Diakonalt arbeid foregår også gjennom enkeltmenneskers engasjement og gjennom nasjonale og internasjonale diakonale institusjoner og organisasjoner, som Diakonhjemmet.

Den norske kirkens definisjon av diakoni

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Den norske kirkes plan for diakoni

kirken.no/diakoni finnes Den norske kirkens plan for diakoni og annen informasjon om diakonalt arbeid i Den norske kirke.