Snakke, dele, mestre – Dialog – et samtalesenter for alle

Dialog

Dialog er et samtalesenter for privatpersoner, par, familier, grupper, bedrifter og organisasjoner.

Åpningstider

Mandag til fredag 08.00–15.30
Kveldspoliklinikk torsdager 16.00–20.00

Bli kjent med Dialog

Les mer på våre sider www.dialog-oslo.no

Timebestilling

Timebestilling 22 96 38 38
Telefontid mandag til torsdag 09.00–14.00

Vi er tilgjengelige du trenger ikke henvisning for å komme til oss. God beliggenhet ved Majorstuen i Oslo. Rabatt for studenter og pensjonister.

Samtaletilbud, kurs og prosjekter

Dialog møter behovet for terapi og støtte til mennesker som står i kriser eller opplever utfordringer. Dialog tilbyr parterapi, gruppeterapi, familieterapi, psykologtjenester, eksistensielle samtaler og studentterapi (studentavtale med VID Oslo).

Vi har gode tilbud til bedrifter og organisasjoner, aktuelle kurs og har ulike prosjekter hvor vi jobber for en bedre hverdag gjennom samtaler.

Dialog

E-post: dialog@diakonhjemmet.no

Telefon: +47 22 96 38 38

Samtalesenter som tilbyr psykologisk behandling, parterapi, familieterapi, veiledning og opplæring til organisasjoner, privatpersoner og fagpersoner.

Besøksadresse: Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Gå til kontaktsiden

COVID19, rusavhengighet og livskvalitet

Risikofaktorene for tilbakefall til aktiv rus forverres under koronakrisen. A-larm gir en rekke støttetiltak under pandemien, og ser at det er nødvendig å utvide metodene for støttearbeidet.

Gå til siden

ALS, eksistensielle tema og livskvalitet

I Norge er til enhver tid rundt 400 personer rammet av den dødelige sykdommen ALS. Personer med ALS mister gradvis evnen til å utføre helt dagligdagse ting som å svelge, gå, snakke og bevege seg og de fleste dør i løpet av 3–5 år.

Gå til siden

Én times terapi - S-ETT

Mange eldre opplever ensomhet i forbindelse med endringer i livssituasjon, partners død, endret helsetilstand eller endret funksjonsnivå.

Gå til siden

Korona-krise, religiøse bruddprosesser og livskvalitet

Hjelpekilden melder om henvendelser og økt press knyttet til Covid 19 fra personer og pårørende til medlemmer i strengt religiøse miljøer. Å bryte med et slikt miljø er ofte krevende, og mange opplever det som av forskere beskrives som en «multitapssituasjon» der store deler av ens sosiale nettverk, ens status som «Guds utvalgte», ens ståsted i tilværelsen, ens grunnleggende tillit og forhåpninger om fremtiden går tapt.

Gå til siden