Diakonhjemmet Omsorg tilbyr hjemmetjenester hos deg

Hjemmetjeneste

Har du vedtak fra Oslo kommune, kan du velge Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester – uten ekstra kostnader slik at du kan bo hjemme.

Trygghet

Skreddersøm

  • Vi tilpasser oss dine behov - du er i fokus

Livskvalitet

  • Medmenneskelighet, glede og verdighet

Kvalitet

  • Lang erfaring og unik kompetanse

Diakonhjemmet er en stiftelse som har 100 års erfaring innen helse og omsorg. Vi leverer praktisk bistand – hjemmehjelp og hjemmesykepleie i hele Oslo.

Diakonhjemmet Omsorg – Hjemmetjenester

Vil du vite mer?

Ta kontakt, så kan vi ta en samtale om hvordan vi kan tilrettelegge for deg.

Ring oss

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Telefon 22 37 33 00 (8–15.30 hverdager)

Hjemmesykepleie vest

Telefon +47 418 65 113 (8–15 hverdager)
Vakttelefon +47 479 18 109 (hele døgnet)

Hjemmesykepleie øst

Telefon +47 975 15 194 (8–15 hverdager)
Vakttelefon +47 22 37 33 02 (hele døgnet)

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner hjemmetjenesten

E-post

hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Du kan også skrive til oss *:

* skjema samler personopplysninger. Informasjonen blir slettet etter at vi har tatt kontakt med deg.

Søke om hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp)

Det er Oslo kommune som skal ha søknaden om hjemmesykepleie, eller praktisk bistand. Kommunen bestemmer hvor mange timer du får, men du har mulighet til å velge hvem som skal komme til deg – fritt brukervalg. Det koster ikke noe ekstra å få tjenestene fra Diakonhjemmet.

Informasjon og søknad om hjemmesykepleie og praktisk bistand må sendes Oslo kommune

Behov for mer hjelp?

Noen ønsker mer hjelp enn det man har vedtak for. Det første er å se om vedtaket kan endres slik at man får den hjelpen man trenger. Hvis ikke det fører frem tilbyr Diakonhjemmet Omsorg ekstra hjemmesykepleie og praktisk bistand, som man må betale for selv.

Vi samarbeider med deg, dine nærmeste, fastlegen, bydelen, og de andre virksomhetene på Diakonhjemmet for å gi deg en god helsefaglig oppfølging, og en trygg og sikker hverdag med verdighet og opplevd livskvalitet

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester
Hjemmetjeneste – Diakonhjemmet OmsorgHjemmetjeneste – Diakonhjemmet Omsorg

Hjemmetjenester

E-post: hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.

Gå til kontaktsiden