Diakonhjemmet Omsorg tilbyr hjemmetjenester hos deg

Hjemmetjenester

Har du vedtak fra Oslo kommune, kan du velge Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester – uten ekstra kostnader slik at du kan bo hjemme.

Trygghet

Vi er der for deg

Skreddersøm

Vi tilpasser oss dine behov - du er i fokus

Livskvalitet

Medmenneskelighet, glede og verdighet

Kvalitet

Lang erfaring og unik kompetanse

Diakonhjemmet er en stiftelse som har 100 års erfaring innen helse og omsorg. Vi leverer praktisk bistand – hjemmehjelp og hjemmesykepleie i hele Oslo.

Diakonhjemmet Omsorg – Hjemmetjenester

Vil du vite mer?

Ta kontakt, så kan vi ta en samtale om hvordan vi kan tilrettelegge for deg.

Ring oss

Praktisk bistand/hjemmehjelp

Telefon 22 37 33 00 (8–15.30 hverdager)

Hjemmesykepleie

Telefon +47 418 65 113 (8–15 hverdager)

Vakttelefon: +47 479 18 109 (døgnåpen)
Vakttelefon øst: +47 904 19 123 (08 - 22)

Skriv til oss
E-post

hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Kontaktpersoner

Konst. daglig leder Tania Cecilie Nome

Kontaktpersoner: base øst
Kontaktpersoner: base vest

Søke om hjemmesykepleie og praktisk bistand (hjemmehjelp)

Det er Oslo kommune som skal ha søknaden om hjemmesykepleie, eller praktisk bistand. Kommunen bestemmer hvor mange timer du får, men du har mulighet til å velge hvem som skal komme til deg – fritt brukervalg. Det koster ikke noe ekstra å få tjenestene fra Diakonhjemmet.

Informasjon og søknad om hjemmesykepleie og praktisk bistand må sendes Oslo kommune

Priser

Har du fått vedtak fra Oslo kommune er det gratis med hjemmesykepleie. Har du vedtak om hjemmehjelp, praktiske oppgaver som vanligst rengjøring, betaler du en egenandel utfra inntekt. Her finner du Oslo kommunes oversikt over priser.

Behov for mer hjelp?

Noen ønsker mer hjelp enn det man har vedtak for. Det første er å se om vedtaket kan endres slik at man får den hjelpen man trenger. Hvis ikke det fører frem tilbyr Diakonhjemmet Omsorg ekstra hjemmesykepleie og praktisk bistand, som man må betale for selv.

Priser for private oppdrag

Timeprisen er kr. 550,-. Det tilkommer et kjøretillegg på kr 150,- hvis vi ikke er der på oppdrag allerede. Har du behov på kveld, natt eller helg er det egne satser. Da vil vi gi et tilbud i hvert enkelt tilfelle.

Vi samarbeider med deg, dine nærmeste, fastlegen, bydelen, og de andre virksomhetene på Diakonhjemmet for å gi deg en god helsefaglig oppfølging, og en trygg og sikker hverdag med verdighet og opplevd livskvalitet

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester
Hjemmetjeneste – Diakonhjemmet OmsorgHjemmetjeneste – Diakonhjemmet Omsorg

Hjemmetjenester

E-post: hjemmetjenester@diakonhjemmet.no

Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester AS er en diakonal aktør som tilbyr hjemmesykepleie og praktisk bistand til Oslos befolkning.

Gå til kontaktsiden

Vil du ha en deltidsjobb der du betyr noe for andre mennesker og samfunnet?

Diakonhjemmet Omsorg driver hjemmesykepleie i hele Oslo. Å jobbe i hjemmesykepleie er variert og spennende. Du møter mennesker i ulike livssituasjoner, og har stort selvstendig ansvar. Vi har spesielt behov for deg som har mulighet til å jobbe på lørdager og søndager.

Gå til siden