Ansatte

Tommy Thompson

Spesialrådgiver FoU, og stipendiat ved VID vitenskapelige høgskole
Tommy.Thompson@diakonhjemmet.no