Benedicte Tekrø Rolid

E-post

Benedicte.Tekro.Rolid@diakonhjemmet.no

Tittel

Fagkonsulent

Mobiltelefon

+47 924 18 865

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Steg oppvekst og barnevern