Karen Sikveland

E-post

karen.sikveland@diakonhjemmet.no

Tittel

Spesialrådgiver

Telefon

+47 22 45 19 12

Mobiltelefon

+47 977 10 795

Adresse

Diakonveien 14, 0370 Oslo

Enhet

Stiftelsen Diakonhjemmet