Karoline Slåtten Lorentzen

E-post

Karoline.SlattenLorentzen@diakonhjemmet.no

Tittel

Teamleder hjemmesykepleie vest

Mobiltelefon

+47 47 417 05 606

Rom

Base vest

Adresse

Borgenveien 3, 0370 Oslo

Enhet

Hjemmetjenester