Nina Kaisdatter

E-post

Nina.Kaisdatter@diakonhjemmet.no

Tittel

Driftskoordinator

Telefon

+47 22 96 38 38

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Dialog