Ansatte

Kjersti Thoen

Sjef for strategisk støtte og interne tjenester
kjersti.thoen@diakonhjemmet.no

Lillian Reiten

Daglig leder for Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester base vest
lillian.reiten@diakonhjemmet.no