Ståle Søbye

E-post

Stale.Sobye@diakonhjemmet.no

Tittel

Direktør for økonomi, finans og verdiforvaltning

Telefon

+47 22 45 18 31

Mobiltelefon

+47 417 74 575

Rom

1. etasje

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 6 A-2

Enhet

Stiftelsen Diakonhjemmet