Thomas Bernhard Thiis-Evensen

E-post

Thomas.Thiis-Evensen@diakonhjemmet.no

Tittel

Filosofisk praktiker NSFP

Mobiltelefon

+47 481 89 229

Adresse

Hartvig Halvorsens vei 5, 0370 Oslo

Enhet

Dialog

Kompetanseområder

Filosofisk praksis, individuelle samtaler, sokratiske dialoggrupper

Bakgrunn

Har i en årrekke jobbet som miljøterapeut og organisasjonskonsulent innen barnevern/psykisk helse. Cand Philol. i Idéhistorie siden 2005. Har holdt Sokratiske dialoger fra 2006 og er utdannet Filosofisk praktiker NSFP. Har ledet Dødskafeer i Hammerfest, Stavanger og Oslo.

Opptatt av samtalen som en metode for erfaringsbasert utforskning:

  • Av hvordan en kan forsone seg med det som er
  • Av hvem man er, og hvilke grunnleggende verdier en vil leve ut
  • Av hvordan en kan oppleve tilværelsen mer meningsfull ved å tematisere konkrete erfaringer, tanker, ord, følelser og handlinger som basis for å åpne for nye mulighetsrom og handlingspraksiser

Utdannet ved Arkitekthøyskolen i Oslo, Universitetet i Oslo og har studert ved Pontificia Università Gregoriana.