Eiendomsavdeling drift

Åpningstider mandag til fredag 07.30 – 15.30

E-post

utleie@diakonhjemmet.no

Besøksadresse

Diakonveien 10, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Faktura til Eiendomsavdelingen drift skal gå til juridisk enhet Det norske Diakonhjem org. nr. 971 529 652. Bruk Elektronisk handelsformat EHF. Husk bestillers navn, avdeling og prosjektkode hvis aktuelt. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes fakturamottak@diakonhjemmet.no

Miljøsertifisert

Eiendomsavdelingen ved Diakonhjemmet er sertifisert Miljøfyrtårn-virksomhet. Miljøfyrtårn er et norsk offentlig sertifikat som er støttet og anbefalt av Miljøverndepartementet, og som skal bidra til en mer miljøvennlig drift.