Diakonhjemmet Omsorg

Kontaktinformasjon til administrasjonen i Diakonhjemmet Omsorg AS. Omsorg tilbyr sykehjemsplasser, barnehageplasser, hjemmetjeneste, barnevern og samtaletilbudet Dialog. Vi har også flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

E-post

omsorg@diakonhjemmet.no

Besøksadresse

Hartvig Halvorsens vei 5, Oslo

Kart

Postadresse

Postboks 40 Vinderen
0319 Oslo

Fakturaadresse

Send EHF-faktura til Diakonhjemmet Omsorg AS, org.nr.  920 008 259 i Elma-registeret. Du må oppgi enhet 11 Omsorgs administrasjon og bestillers navn. Pdf-faktura kan unntaksvis sendes: faktura.omsorg@diakonhjemmet.no

Finn kontaktpersoner

Ansatte i Diakonhjemmet Omsorg (administrasjon)

Om oss

Diakonhjemmet Omsorg drifter og utvikler tilbud innenfor eldreomsorg, barn og familie, psykolog- og samtaletjenester og andre områder. Virksomheter innenfor Omsorg er: