På døren til Ammerudlunden står det nå Diakonhjemmet Omsorg.

På døren til Ammerudlunden står det nå Diakonhjemmet Omsorg.

Alle stilte opp for å ønske Ammerudlunden velkommen til Diakonhjemmet

Torsdag 4. april var det markering av at driften av Ammerudlunden sykehjem ble overtatt av Diakonhjemmet Omsorg.

Administererende direktør for Diakonhjemmet, sykehusdirektør for Diakonhjemmet Sykehus, rektor for VID vitenskapelige høgskole, ledere fra Diakonhjemmet Omsorg, Nordberghjemmet og Sagenehjemmet, barnehagene og eiendom: Alle ville de gjerne bli kjent med Ammerudlunden.

Paul Erik Wirgenes hovedstyreleder ved Diakonhjemmet understreket også samarbeidet i sin tale
– Kraften i Diakonhjemmet ligger i at vi samhandler på tvers av våre virksomheter for å skape en bedre helse- og omsorgstjeneste. Gjennom gjensidig kompetanseutvikling og forskning skapes morgendagens omsorgstjeneste.

Han understrektet også den diakonale forpliktelsen Diakonhjemmet har til å være kirkens omsorgstjeneste, og at Diakonhjemmets motto – engasjert for mennesket uttrykker hvordan mennesker skal bli møtt enten de er pasienter, beboere, pårørende, studenter, samarbeidspartnere eller kollegaer. Det er godt for oss å vite at vi tar over et sykehjem hvor beboerne trives og hvor de opplever de ansatte som gode omsorgspersoner.

Paul Erik Wirgenes hovedstyreleder ved Diakonhjemmet

Mottatt med varme

Ansatte, beboere og pårørende stilte opp for å gi Diakonhjemmet en varm velkomst.

Diakonhjemmet ble tatt godt imot av Ammerudlunden. – Vi ønsker Diakonhjemmet Omsorg velkommen og gleder oss til å bli en del av deres organisasjon, sa Hamid Reza Irai, daglig leder, Ammerudlunden sykehjem

– Velkommen til oss! Vi håper at det blir et godt samarbeid mellom dere og ansatte på Ammerudlunden sykehjem. Vi er en arbeidsvillig gjeng som liker å stå på, flinke og fleksible! Vi gleder oss stort med å samarbeide med dere, uttalte hovedillitsvalgt fra Fagforbundet.

Servering av smørbrød og kake hører med.Servering av smørbrød og kake hører med.

Skape rom for fellesskap

I kontrakten med Sykehjemsetaten ligger det midler til oppussing. Å skape gode rom for fellesskap og møter i 1. etasje blir det første prosjektet som skal gjennomføres når kafé, inngangsparti og fellesrommet skal få et løft. Målet er å få lokalene til fungere bedre som flerbruksrom og for små og store anledninger.

Diakonhjemmets administrerende direktør, Idar Magne Holme, kunne annonsere nytt piano som velkomstgave til Ammerudlunden. Pianoet skal kjøpes inn til rommet slik den endelige løsningen blir, så på markeringen måtte organist og pianist Ulf Nielsen bruke innleid piano. Sammen med Camilla Trøen Skeie stod han for det kulturelle innslaget under markeringen.

Ulf Nilsen og Camilla Trøen Skeie.Ulf Nilsen og Camilla Trøen Skeie.

– Jeg gleder meg til å fortelle dette til organisten vår! sa Vibeke Bergsjø Aas, prest i Grorud menighet om pianoet som skal kjøpes inn. Hun fortalte om samarbeidet med Ammerudlunden og det begynnende samarbeidet med Diakonhjemmet.

Fra Sykehjemsetaten hadde flere tatt turen for å bli med på markering av ny kontrakt og skifte av samarbeidspartner på Ammerudlunden.

Etatsdirektør for Sykehjemsetaten Helge Jagmann understreket at Diakonhjemmet Omsorg var en ideell aktør, men også en solid aktør med mye kompetanse og en stor organisasjon i ryggen. Han benyttet også anledningen til å takke for samarbeidet til Janne Sonerud, direktør for omsorg i Unicare. Han understreket òg viktigheten av profesjonalitet i overgangen mellom Unicare og Diakonhjemmet Omsorg.