Koronaviruset: Diakonhjemmet informerer

Koronaviruset: Diakonhjemmet informerer

Diakonhjemmet sine ulike virksomheter har hevet beredskapsnivå i forbindelse med spredning av koronaviruset i Norge. Her finner du mer informasjon.

Alle virksomheter følger myndighetenes råd og beredskapsplaner, og endringer skjer fortløpende. Vi forholder oss til myndighetenes påbud og beredskapsplaner.

De ulike virksomhetene informerer berørte på sine nettsider og intranett.

Vi gjør oppmerksom på at situasjonen endrer seg svært raskt, og ber derfor ansatte, studenter, pårørende, besøkende og andre om å holde seg oppdatert via våre nettsider.

Varelevering og besøk

Vi gjør oppmerksom på at flere av våre virksomheter har besøkskontroll. Følg med på våre nettsider og hold deg oppdatert på hvilke retningslinjer som gjelder – før du kommer.

Dersom du skal levere varer bør du forsikre deg om at det er noen til å ta imot deg.