Diakonhjemmet omsorg overtar Hovseterhjemmet

Diakonhjemmet omsorg overtar Hovseterhjemmet

Oslo største sykehjem blir fra 1. oktober 2022 driftet av Diakonhjemmet omsorg. Avtalen er på 7 år med mulighet for 1+1 års forlengelse.

Hovseterhjemmet har 163 langtidsplasser inkludert 24 plasser på skjermet enhet, i tillegg til 20 dagsenterplasser.

- Oslos innbyggere sikres gjennom de nye kontraktene et fortsatt godt sykehjemstilbud bestående av både kommunale og ideelle sykehjem, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Helge Jagmann omtaler Diakonhjemmet Omsorg som en solid drifter av ideelle sykehjem i Oslo, og viser til et godt samarbeid gjennom flere år.

- Jeg gleder meg til å møte de mange beboerne som bor på Hovseterhjemmet, og få mange dyktige medarbeidere med i Diakonhjemmet Omsorg. Hovseterhjemmet er et flott og moderne bygg til glede for beboere og ansatte, sier direktør Helle Gjetrang.

- I og med at Hovseterhjemmet ligger i Diakonhjemmet sin sykehussektor og vi allerede har et godt samarbeid med bydelen, ser vi at vi i enda større grad kan få til gode pasientforløp og ellers et nært samarbeid med nærmiljøet, sier Gjetrang. – Diakonhjemmet omsorgs nære samarbeid med Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole gir en merverdi for Hovseterhjemmet, framholder hun.

Diakonhjemmet omsorg ble opprettet i 2016, og drifter Ammerudlunden, Sagenehjemmet, og Nordberghjemmet i tillegg til hjemmetjenester, barnevern og barnehager. Diakonhjemmet sykehus, VID vitenskapelige høgskole, og mange sivilsamfunnsaktører arbeider tett med Diakonhjemmet omsorg.